Hlavní strana Galerie Pozorování Návody Astrosetkání Vybavení Autor Novinky Odkazy Návštěvní kniha
Registax V4

JPGvideo

Deep Sky Stacker
Registax 4.0
Velice častým způsobem "focení" objektů sluneční soustavy (planet, Měsíce, Slunce...), je natočení videosekvence. Tímto způsobem se velice efektivně eliminuje neklid atmosféry (seeing) a digitální šum zanesený snímačem fotoaparátu nebo kamery. Postup zpracování pořízené videosekvence je následující:


Video otevřeme SELECT


Video máme otevřené. Nyní vybereme v poli GO TO FRAME pomocí šipek nejlepší možný snímek, na který bude Registax zaregistrovávat ostatní snímky.

Následuje výběr oblasti na kterou bude Registax snímek zarovnávat.

V poli ALIGNMENTBOXSIZE zvolíme velikost této oblasti. V případě, že budeme snímek zarovnávat pouze na jeden bod (v poli METHOD volba (DEFAULT)SINGLE), nastavíme oblast větší - 256. Pokud budeme snímek zarovnávat na více bodů (MULTIPOINT), nastavíme oblast malou - 64. Nakonec v poli QUALITY ESTIMATOR nastavíme kvalitu výběru snímků. U planet i Měsíce nastavuji 80 - 90%, vyjíměčně, pokud byl seeing skutečně výborný, nastavuji 95%.


Stiskem tlačítka ALIGN spustíme první zarovnání, kdy si Registax porovná jednotlivé snímky pole kvality.

Snímky jsou porovnány. Stiskem tlačítka LIMIT Registax omezí počet zarovnávaných snímků na ty, které vyhovují zadané kvalitě výběru.

Závěrečné zarovnání spustíme tlačítkem OPTIMIZE & STACK.


Nyní provedeme závěrečné úpravy. Přepneme se na záložku CONTRAST/BRIGHTNESS a na liště contrast potáhneme posuvník doprava tak, aby byl obraz co nejkontrastnější. Mírné přepaly (bílá místa bez kresby) nevadí, ovšem je třeba vzít v úvahu to, že po doostření se přepaly ještě zvýrazní.


Obrázek jsme zjasnili, nyní zbývá doostření. Přepneme se na záložku WAVELET OPTIONS. Potahováním posuvníků LAYER 1 - LAYER 6 doprava doostřujeme. Layer 1 nastavujeme na nejvyšší hodnoty, obvykle okolo 15. Na další se hodnota postupně snižuje. Doostřujeme tak, aby se na snímku pokud možno neobjevovaly artefakty vznikající doostřováním.


Snímek dokončíme stiskem tlačítka DO ALL a uložíme SAVE IMAGE.

Aktualizováno: 19.2.2017 Počet návštěv: (od 20.6.2006) Online čtenáři:
Jakékoli používání fotografií, textů nebo jejich částí bez svolení autora není dovoleno.
(c) 2005 - 2017 Miloš Žák