Hlavní strana Galerie Pozorování Návody Astrosetkání Vybavení Autor Novinky Odkazy Návštěvní kniha
Registax V4

JPGvideo

Deep Sky Stacker
JPGvideo
Působivé a divácky vděčné jsou zrychlené záběry pomalých přírodních procesů, tzv. timelapse videa. Tato videa vznikají tak, že se scéna po určitou dobu fotí ve stále stejných intervalech a takto vzniklé snímky se poskládají do videosekvence. Nástrojů pro tvorbu těchto videí je velmi mnoho. Od jednoduchých, které pouze poskládají snímky do videa, po mocné nástroje, které umí vkládat i různé efekty. Já používám jednoduchý software jménem JPGvideo.


Spustíme program a stiskem tlačítka CONFIGURE se dostaneme k nastavení.


V poli JPG Directory vybereme složku se snímky ve formátu JPG. V poli Output nastavíme složku do které se má uložit výsledné video. Posuvníkem Frames per Second nastavíme počet snímků zobrazených za vteřinu. Nakonec v poli JPG Sorting nastavíme způsob setřídění snímků.
File Last Modified Time: čas poslední změny souboru.
File Creation Time: čas vzniku souboru.
Alphabetically A-Z: setřídění podle abecedy od A do Z.
Alphabetically Z-A: setřídění podle abecedy od Z do A.
Nastavení potvrdíme stiskem tlačítka OK.

Nyní stiskneme tlačítko Run.

Po stisku tlačítka Run se objeví poslední okno s nastavením kodeku, ve kterém má být výsledné video uloženo. Pokud to vybraný kodek umožňuje, je možno upravit jeho nastavení pomocí tlačíka Configure. Nechceme-li provádět úpravy v nastavení kodeku, spustíme převod jpg snímků na videosekvenci stiskem tlačítka OK. Výsledek se automaticky uloží do námi předem vybrané složky.

Aktualizováno: 19.2.2017 Počet návštěv: (od 20.6.2006) Online čtenáři:
Jakékoli používání fotografií, textů nebo jejich částí bez svolení autora není dovoleno.
(c) 2005 - 2017 Miloš Žák